Products

Hạng mục bán lẻ

BÀN CAMBIRG+GHẾ LUXYRY

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

BÀN NIKKO+GHẾ VEGA

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

BÀN VEGA+ GHẾ VEGA

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 
 

BÀN VEGA+ GHẾ VEGA NEW

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

SOFA GỖ 01

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ, nỉ hàn quốc
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

SOFA GỖ 02

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ, nỉ hàn quốc
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

SOFA GỖ 03

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ, nỉ hàn quốc
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

BÀN VEGA+GHẾ 7NAN

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng
 

BÀN VEGA+GHẾ LUXYRY

Liên hệ
Chi tiết sản phẩm
- Xuất xứ: MOKKO-NỘI THẤT NHÀ XINH
- Chất liệu bàn: Gỗ tần bì, gỗ sồi, gỗ óc chó nhập khẩu tại Mỹ
+ Công nghệ sơn inchem 5 lớp bảo vệ gỗ an toàn sức khỏe.
+ Liên kết gỗ Mộng chắc chắn cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt.
- Màu gỗ óc chó
- Giao hàng: Miễn phí giao hàng trong vòng 30 km từ xưởng